Pages

Tuesday, June 19, 2012

SALASILAH EMPAYAR BENUA ISLAM SIAM AYUTHIA, NAGARA KEDAH PASAI

SULTAN MAD ZAFAR SYAH III IBNI TUANKU MUHAMAD SYAH
BERPINDAH KE AYUTHIA DAN MEMAKAI GELARANRAMA TIBODI I @ U THONG

BIASA MENETAP DI PARSI DAN CHINA. MENJADI MENANTU MAHARAJA YUAN CHINA, MENUNTUT ILMU AGAMA DI ROM. BAGINDA ADALAH RAJA MANDALIKA SEPERTI TERTULIS PADA BATU BERSURAT DITERENGGANU. BAGINDA MEMBINA MASJID PAPAN DI MANDALAY, MYANMAR SEMASA MEMERINTAH KERAJAAN ISLAM TOUNG OO DISANA.BATU BERSURAT ITU DIBUANG/DISEMBUNYIKAN KEDALAM SUNGAI KERANA THAIINGIN MEMECAHKANNYA DEMI MENUTUP BUKTI KEISLAMAN RANTAU INI SEKITARTAHUN 1800-1900 DAHULU.TAHUN 1300 – 1369

Mengenai penetapan garis sempadan dianatara orang thai dan orang siam islam (malayu)
“TheYuan History in referring to a mission received from Rama Khamheg(Sukuthai) in 1295, says that the people of Siam (thai) and those of Mali yu eul had been killing each other for a long time, but the latterhad now submitted” DGE Hall,A history of South East Asia, FourthEdition,1981,page 72.

"Menurut sumber sejarawan Cina, Yuan Shih(1295), orang Melayu disebut Mali-yu-erh, sedang Siam dijuluki Sien.Kedua bangsa itu sudah lama saling berperang. Pada masa itu, utusanSiam yang bernama Kan-mu-ting dari kota Petchburi menghadap Kaisar(Maharaja) Cina. Kaisar memerintahkan Rama Khamhaeng(keturunanAluangphaya,sukuthai) untuk menghentikan perang denganMelayu. “Oleh karena orang Siam (thai) dan Melayu sering berbunuhansekian lama, maka kamu hendaklah menunaikan perintah dan berjanji,jangan mengganggu lagi orang-orang Melayu”. Pada 1294 dibangun garisbatas Melayu-Siam (bukan siam, tetapi thai) di Petchburi-Ratchburi,berdekatan dengan kota Bangkok sekarang".Dua ratus tahun penjajahan Siam, Majallah Saksi


TUANKU NAZREEN ( @ RAMESUAN ) IBNI SULTAN MAD ZAFAR SYAH III
1369 – 1395
BERKAHWIN DGN RATU IMAN ACHEH, DIMANA PADA BATU NISANNYA TERTULIS DALAM BAHASA KAWI SEPERTI BERIKUT,
Setelah hijrah Nabi, kekasih yang telah wafat,
tujuh ratus delapan puluh satu tahun,
bulan Zulhijjah empat belas hari, hari Jumaat
raja iman rahmat Allah bagi Baginda (warda)
dari keluarga Barubasa mempunyai hak atas Kedah dan Pasai,
menarok di laut dan darat semesta (semua)
Ya Ilahi, ya Tuhanku semesta,
masuklah Baginda ke dalam syurga Tuhan.

(Harun Aminurrashid mengutip terjemahan yang diberikan oleh C. Hooykaas tentang Batu Nisan Minye Tujuh)

BOROMORACHA I
SULTAN SALEHUDDIN MUADZAM SYAH

1370 - 1388

THONG CHAN
TUANKU MOHAMMAD CHAN (@ TOK TEMENG) IBNI TUANKU NAZREEN @RAMASUAN,

SULTAN GANGGA NEGARA, BERUAS PERAK
AYAHNDA KPD PARAMESWARA MELAKA
1388 – 1395

RAMARATCHA
SULTAN RAHMAN LAKSEMANA
1395 - 1409

INTHARATCHA I
SULTAN RAZAK IBNI SULTAN MAHMUD,
RAJA TOUNG OO
1409 – 1424

RAMATIBODI II (Boromoraja II?)
SYAH ALAM YANG MAHA MULIA
SULTAN RIJALUDDIN MUHAMMAD JOHAN SYAH IBNI TUANKU MOHAMMAD CHAN
@SULTAN MUHAMMAD SYAH III, PARAMESWARA MELAKA

1424 – 1448
Makambaginda terletak di Kota Seputih, Kubang Pasu Kedah. Ada pendapat yangmengatakan beliau adalah juga Boromoraja II. Dalam "Salasilah 1"dibawah, setelah berbincang dan mebuat rujukkan kami yakin beliaulahRamatibodi II, (merujuk kepada buku DGE Hall). Pendapat kedua pulamengatakan Muhammad Johan Syah adalah nama Tunku Mohammad Chan,sedangkan nama baginda sultan hanyalah Sultan Rijaluddin sahaja.

BOROMOTAILOKANAT
SULTAN JALIL YAACOB SYAH
1448 – 1491

BOROMORAJA II
TUNKU MUHAMMAD YUSUF ibni SULTAN RIJALUDDIN MUHAMMAD JOHAN SYAH
RAJA PASAI
1491 – 1533

RATSADA
1533 - 1547

YOT FA @ KAIFA TABIM SHEIKH ALI @ TABIN SHWEHTI
(PERNAH MENJADI RAJA DI TOUNG OO, BURMA). Ayahanda kepada Puteri Nang Che Yam, Raja Patani.
1547 – 1548

KHUN WARAN WANGSA
PUTERA JALIL YAACOB SYAH

SYAHBANDAR KOTA SETAR
1548

CHAKRAPHAT @ PADUKA SERI SULTAN MOHAMMAD
RAJA PASAI

ADINDA KEPADA SULTAN JALIL
1548 – 1569

MAHIN INTA TIRAL
@ TUANKU NUR AISYAH IBNI TUANKU SULTAN RIJALUDDIN MUHAMMAD JOHAN SYAH III
@BA YIN NAUNG (DI TOUNGU BURMA)
@AISYAH SULTAN BEGUM DI INDIA


DI KAHWINKAN DENGAN


MAHA TAMMARAJA,ZAHIRUDDIN MOHD BAHADUR SHAH @ BABUR MONGGOL
SULTAN AKHBAR INDIA KING NARYN AYUTHIA INDIA, KETURUNAN MONGGOL DARI AYUDHYA INDIA
,menghantar anak saudaranya Sultan Ismail Jammu Kashmir untuk berkahwindengan Nang Che Yam (anak saudara permaisurinya) Raja Patani.
1498 -1530

NARUESAN @ NAI(SYED)HASSAN, PUTERA SANTUBONG
RAJA BORNEO

BAGINDAMENYERANG DAN MENGALAHKAN SEBAHAGIAN BURMA(MYANMAR)YANG BELUM MEMELUKISLAM DEMI MENGUKUHKAN EMPAYAR TOUNG OO SIAM ISLAM. DI THAILAND HARIINI BAGINDA DIANGGAP SEBAGAI WIRA DAN DIFILEMKAN KISAH HIDUP BAGINDADALAM VERSI THAI.AKAN TETAPI MEREKA TIDAK TAHU DIMANA MAKAM BAGINDA DANDIKATAKAN HILANG BEGITU SAJA ATAU MENJADI SAMI. BAGINDA SEBENARNYAPULANG KE BORNEO KERANA JAWATAN MAHARAJA SIAM DIGILIRKAN DIANTARARAJA-RAJA JAJAHAN/KAWASAN SEPERTIMANA JAWATAN YANG DI PERTUAN AGONG DIMALAYSIA HARI INI(DIILHAMKAN DARI KERAJAAN SIAM ISLAM LAH, BUKAN IDEAASAL TUNKU ABDUL RAHMAN !!!)
1530 – 1605

EKATOTSAROT
TUANKU SHAARI RIAYAT SYAH

SULTAN RIAU, PAGOH
1605 – 1610


INTARAJA II @ SONG THAM AYUTHIA
NAI (SYED)HISBU MUADZAM SYAH IBNI SULTAN ZAHIRUDDIN BAHADUR SYAH

(BERKAHWIN DENGAN ANAK PEREMPUAN KHUN WARAN WANGSA)
MEMBINA KOTA BERUAS DI PERAK
1610 - 1628

CHETTHA @ TEH ABU
ADINDA SULTAN MAHMUD,PUTERA KEPADA TUANKU SHAARI RIAYAT SHAH
SULTAN RIAU
1628 - 1629

ATTHINAWONG
SULTAN ALI IBNI SHAARI RIAYAT SYAH @ HANG JEBAT

SULTAN RIAU
1629

PRASAT THONG
PENGGIRAN RAJA KECIL BONGSU, BRUNEI

1629 – 1655

CIAO FA JAI
TUANKU JAAFAR @ HANG LEKIU

SULTAN SELANGOR
1655- 1656SRI SUTHAMMARACHA @
SULTAN MAHMUD SYAH IBNI NAI(SYED)HISBU MUADZAM SYAH
KEKANDA SULONG KEPADA TUN SAABAN DAN PER ABU.
SULTAN MELAKA
1656 – 1688


MAKAM ISKANDAR MAHKOTA ALAM DI ACHEH
bergelarNARAI (di Ayuthia) @ LAKSAMANA HANG TUAH (di Melaka sewaktu muda) @ISKANDAR MAHKOTA ALAM (sebagai pemerentah Acheh selepas tamat jawatandi Ayuthia yang menggelerkan baginda sebagai Narai) . Nama sebenarbaginda ialah TUN SAABAN IBNI NAI HISBU MUADZAM SYAH. BAGINDA ADALAH ADINDA KEDUA SULTAN MAHMUD SYAH MELAKA.
SULTAN ACHEH
1656 – 1688

PRA PETRARAJA @ PIR ABU IBNI NAI (SYED) HISBU MUADZAM SYAH
@ HANG KASTURI
, ADINDA KETIGA SULTAN MAHMUD SYAH MENJADI SULTAN LEGEH (KELANTAN)
1656 - 1688
ANAKANDAPIR ABU, IAITU TUNKU SULAIMAN (RAJA BERSIONG KEDAH) TELAH MELARIKANDIRI KE LEGEH KERANA DIDAPATI BERSALAH MEMBUNUH ORANG CINA MUSLIM YANGMEMBINA BALAI BESAR.

SUA @ SULTAN MANSOR SYAH @ HANG LEKIR IBNI SULTAN ISMAIL JAMMU PATANI (@PIJA TUK NAKPHA). SALASILAH BAGINDA MEMBAWA KEPADA DYMM
SULTAN PAHANG (GELLANGI) HARI INI.
1703 - 1709


MakamNang Che Puan di tepi sungai dibiarkan tanpa selenggaraan sebaiknya ditepi Mahkamah lama (Pejabat TDC) berhampiran Balai Bomba Alor Setar.

PHUMINTHARAJA @ NANG CHE PUAN
PERMAISURI KEPADA SULTAN MUHAMMAD JIWA NAI NAL ADILIN II
1709 - 1733


SebagaiMaharaja Siam Sultan Muhiyuddin Mansor Syah telah memerentahkan supayaBalai Besar dibina bersama Istana Kuning dan Menara Balai Nobat,dulunya menara masjid dan mahkamah syariah. Didalam Mahkamah Syariahinilah Tunku Sulaiman (Raja Bersiong) dijatuhkan hukuman keranamembunuh dan memakan tentera China Manchu Islam yang membina BalaiBesar atau dulunya di panggil Berahman Indera.


MakamSultan Muhiyuddin Mansor Syah di Pulau langkawi di kategorikan sebagaimakam purba walaupun nama baginda ada tercatat dalam buku Undang-UndangKedah sebagai bersemayam di Kota Palas, Pulau Langkawi. Makam inidisembunyikan dengan cara di timbuskan dengan tanah bagi menghalang iadi musnahkan oleh tentera Burma yang menyerang Pulau langkawi suatuketika dahulu. Tentera Burma turut membakar hangus Kota Palas tempatbaginda bersemayam.

BOROMAKOT CHAO PIJA KERSAN @ SULTAN MUHIYIDDIN MANSOR SYAH IBNI SULTAN MAHMUD SYAH
(TURUT DIKENALI SEBAGAI SRI SU TAMMARAJA II)
1733 – 1758
BERSEMAYAMDI KOTA PALAS LANGKAWI, MAKAM BAGINDA SULTAN TERLETAK DI ULU MELAKA,LANGKAWI. MAKAM TERSEBUT DIKATAKAN MAKAM PURBA OLEH PERSATUAN SEJARAHKEDAH. MEMBINA BERAHMAN INDERA,ISTANA KUNING DAN BALAI NOBAT.BANDAR HILIR TERLETAK DI MELAKA SEMENTARA ULU MELAKA TERLETAK DI PULAU LANGKAWI. BAGINDA BERKAHWIN DGN PUTERI HANG LI PO.

UTHUMPON @
SULTAN MUZAFFAR SYAH IBNI SULTAN ISMAIL,

SULTAN PAHANG
1758 -1765


MakamSyah Alam Yang Maha Mulia, Khalifah Syarif Abu Bakar Syah, Yang DiPertuan Yang Maha Mulia Nagara Kedah di Makam Di Raja Siam Islam,Kampung Tualang Kedah. Perhatikan persamaan rekabentuk batu nisan Achehdengan batu nisan di makam ayahanda baginda di Pulau Langkawi (gambaratas). Nama baginda tidak ada dalam salasilah raja-raja Kedah dan tidaksepatutnya ada kerana baginda bukannya Paduka Seri Sultan, Raja daerahtetapi bergelar Syah Alam Yang Maha Mulia.


SYAH ALAM YANG MAHA MULIA,KHALIFAH SHARIF ABU BAKAR SYAH IBNI SULTAN MUHIYUDDIN MANSOR SYAH.BERGELARKAHA EKATAAT(YG KAHAR[ALLAH] KAMI TAAT)DI AYUTHIA. Disebut didalam bukuUndanu-Undang Kedah sebagai Sharif Yang Di Pertuan
1758-1767-1821
MAHA TAMMARAJA II

“Siamese King Chau Pija Si Thammarat, Sultan Sarib Shah Monggol,Siamese King, render of Islamic Emperor Pasai Siam which is in Siameselanguage known as Cau Pija Si Thammarat, Sultan Sarib Shah Monggol,Hereditary from Raja Siam of Dynasty Pija Maha Zin Tadhu Toung Oo Siamand Raja Ayu The Ya India, Sultan Bahador Shah Monggol, Son in law ofRaja Siam Toung Oo Siam”. The Islamic Siamese King started from 1350 - 1767. -PROFDGE HALL, “A HISTORY OF SOUTH EAST ASIA”, 1955, London Mc Millian &Co Ltd, as reviewed by Datuk Ismail Salleh, Sejarawan Kedah


BAGINDABERPINDAH KE KEDAH DAN MENETAP DI ISTANA KOTA MEANG KUANG,BANDAR DARULAMAN JITRA KEDAH SETELAH DI AYUTHIA DITAWAN THAI DALAM TAHUN 1767.BAGINDA CUBA MENGATUR SERANGAN KEMBALI, TETAPI RAJA DAERAH KOTA SETAR PULA MAHUKAN KUASA LALU BERSUBAHAT DENGAN KAFIR THAI. AKHIRNYA BAGINDA DIBUNUH TENTERA THAI DALAM
TAHUN MUSUH BISIK 1821 BERSAMA 4 ORANG PUTERA BAGINDA.


SYAH ALAM YANG MAHA MULIA
SULTAN MADZAFAR SYAH III IBNI KHALIFAH SHARIF ABU BAKAR SYAH
TUANKU SULONG ATAU KOYA LONG

PERNAH MENJADI SULTAN DI CEMPAKASARI KEMBOJA, 1758, BERGELAR PO CHUN,KEMBALI KEDAH
DANMENJADI RAJA DAERAH DI KUALA KANGSAR SEBELUM MENGGANTIKAN AYAHANDABAGINDA.DITABAL DI BERAHMAN INDERA (BALAI BESAR)ALOR SETAR,1821-1824

SYAH ALAM YANG MAHA MULIA
SYED ALANG ALAUDDIN ATAU PANGLIMA BUKIT GANTANG

BERSEMAYAM DI ISTANA KUNING, ALOR SETAR. MANGKAT TAHUN 1824-1862.
ANTARAADINDA BAGINDA IALAH PADUKA SERI TUANKU SYED MOHAMMAD HATTA MOHAMMADRAJA INDERA SAKTI(PERLIS), DATUK NAI INDERA JAYA, PADUKA SERI SULTANALI(TUANKU SYED LONG ENA)RAJA RIAU LINGGA, PADUKA SERI TUANKU SYED LONGISMAIL, RAJA FILIPINA.


Sultan Jaafar Mad Azam Syah atau lebih di kenali sebagai Long Jaafar.

Teknik pembunuhan dengan cara dipijak dengan gajah telah dilaksanakan oleh tentera thai dan Sultan Abdul Hamid.
SYAH ALAM YANG MAHA MULIA
SULTAN JAAFAR MADZAM SYAH @ TUANKU SYED LONG JAAFAR
1862-1876
TUNKULONG JAAFAR IBNI SYED ALANG ALAUDDIN, MELANTIK NGAH IBRAHIM MENJADIMENTERI DILARUT MENGGANTIKAN TEMPAT BAGINDA. ADINDA BAGINDA PADUKA SERISULTAN TUNKU ABU TOHA MENJADI RAJA BAGAN SERAI PERAK DAN DIBUNUHINGGERIS DALAM TAHUN 1876. ADINDA BAGINDA DIGELAR KERAMAT TOK PERANG.BAGINDA SYAH ALAM YANG MAHA MULIA SULTAN JAAFAR TELAH DIBUNUH PENJAJAHINGGERIS DAN THAI DALAM TAHUN 1876 DI GURUN DAN BERMULALAH PENJAJAHANKEDAH OLEH THAI SELAMA 5 TAHUN DARI 1876-1891.

SEBAGAI RAKYAT BIASA DI NEGERI KEDAH

PIHAKTHAI TELAH MERAMPAS HARTA PENINGGALAN YANG ADA SEPERTI PERALATANISTANA, BUKTI-BUKTI BERTULIS DAN MEROBOHKAN 15 ISTANA MAHARAJA BENUAISLAM SIAM SEPANJANG 5 TAHUN MENJAJAH KEDAH. RAKYAT KEDAH HIDUP DALAMKETAKUTAN,PANGKAT DAN NAMA DI BUANG.SEKIRANYA DITANGKAP THAI PASTIDIHUKUM BUNUH.


TUANKU NAI LONG HJ YASSIN IBNI TUANKU NAI LONG JAAFAR
MENGURUSKAN PERNIAGAAN TERNAKAN DI KAMPONG DGN IDENTITINYA DISEMBUNYIKAN


TUANKU NAI LONG HJ MAHMUD IBNI TUANKU NAI LONG HJ YASSIN
BERSAHABATBAIK DENGAN SULTAN BADLISHAH SEJAK KECIL KERANA DISISIHKAN OLEH SULTANABDUL HAMID KE KAMPONG TITI HAJI IDRIS. TUANKU NAI LONG HAJI MAHMUDBERANI BERSEMUKA DENGAN SULTAN ABDUL HAMID, SULTAN KEDAH YANG JUGAMENANTU CHU LA LONGKORN, DAN MEMPERKENALKAN DIRINYA SEBAGAI CUCU KEPADATUANKU NAI LONG JAAFAR, WALAUPUN PARANG DILETAKKAN DILEHERNYA. SULTANABDUL HAMID KESAL DAN MELANTIK TUANKU NAI LONG HJ MAHMUD MENJADI KETUAPENGHULU NEGERI KEDAH. PERLANTIKKAN DITARIK BALIK APABILA T.A.R.MENJADI PERDANA MENTERI.

TUANKU NAI LONG HJ AHMAD IBNI TUANKU NAI LONG HJ MAHMUD
MENJADI PENGHULU MUKIM TAJAR


WARIS MUTLAK KETURUNAN MAHARAJA SIAM NAGARA KEDAH TERAKHIR

TUANKU HAJI NAI LONG KASIM IBNI TUANKU NAI LONG HAJI AHMAD
AHLI PERNIAGAAN DAN PESARA

USAHAINI adalah UNTUK MENYATAKAN KEBENARAN DAN HAKIKAT SEBENAR BANGSA SIAMDARI RUMPUN MELAYU. DI THAILAND HARI INI KING CHAKRI BHUMIPHOLADULYADEJ ADALAH RAJA THAI, BUKAN RAJA SIAM. KITA BANGSA MELAYU ADALAHSATU BANGSA YANG HEBAT DAN MEGAH WALAUPUN KITA PERNAH DIJAJAH DANDITINDAS OLEH PENJAJAH INGGERIS DAN PENJAJAH THAI DAN DILABEL SEBAGAIMALAS DSBNYA. INILAH PERMATA YANG HILANG YANG PATUT KITA CARI SEMPENA50 TAHUN KEMERDEKAAN, SALAM HORMAT.

TARIKH-TARIKH PEMERENTAHANRAJA BESAR BENUA SIAM YANG TERDAPAT DISINI HANYALAH ANDAIAN SAHAJAKERANA DARI RUJUKAN YANG KAMI BUAT TERDAPAT PELBAGAI ANDAIAN TARIKHPEMERENTAHAN RAJA-RAJA DENGAN SEDIKIT PERBEZAAN ANTARA SATU SAMA LAIN.


  

3 comments:

 1. tuan..nama2 yg tuan sebutkan tu salah dari segi susunan dan gelaran..sila dapatkan info dari waris2 sebenar ye..hubungi sy..0126679958

  ReplyDelete
 2. 1. Sultan Madzaffar Syah 111 @ Koya Long Ibni Syah Alam Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Syarif Abu Bakar Syah @ Boromaraja Ekataat V

  2. Ramesuan Nazreen memang salah seorg raja Ayuthia,tetapi bukanlah anakanda Sultan Madzaffar Syah 111.

  saya mewakili waris2 berterima kasih pada tuan kerana sudi menaikkan sejarah realiti nenek moyang kami..tapi..pertanyaan saya,tuan ambil informasi ini adakah bulat2 mencedok dari blog anaianai?..sebaiknya tuan berhubunglah dgn waris2 untk informasi yg betul..terima kasih

  ReplyDelete
 3. tuan..nama2 yg tuan sebutkan tu salah dari segi susunan dan gelaran..sila dapatkan info dari waris2 sebenar ye..hubungi sy..0126679958

  ReplyDelete